MK Porträtt 3

Fotografering och planering!

Fotografering- och planeringsdag på Medicinska Kliniken.